preskoči na sadržaj
vijesti

Posjet Svetog Nikole

U četvrtak 6.12. puno veselja nam je donio Sveti Nikola koji je svim učenicima Osnovne škole Ivanke Trohar i polaznicima Dječjeg vrtića podijelio slatke darove. Posjet Sv. Nikole organizirali su i pomogli Općina Fužine i društvo „Naša djeca“ iz Fužina. Svima njima puno hvala! 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 7. 12. 2018. 09:29

14. Zbornica na parketu

U petak 30.11. okupili su se u OŠ Mrkopalj učitelji, ravnatelji i stručni suradnici škola Gorskog kotara na već tradicionalnoj, 14. Zbornici na parketu. Sportski susret koji uvijek protječe u odličnoj atmosferi druženja i prijateljstva ovaj put je okupio deset odbojkaških ekipa. Susret je organizirala OŠ Rudolfa Strohala Lokve , a ekipa naše škole može biti vrlo zadovoljna svojim nastupom jer smo osvojili odlično 4. mjesto, sa samo jednom pobjedom manjka do finala. Sljedeće godine organizatori 15. Zbornice na parketu biti će OŠ Vrbovsko koja je ove godine u finalu pobijedila OŠ Mrkopalj. Čestitamo svim sudionicima ovog lijepog sportskog natjecanja!

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 4. 12. 2018. 10:10

Poštujte naše znakove u Delnicama

30. studenog  u Delničkoj sportskoj dvorani  u sklopu preventivne akcije MUP-a i partnera u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa i Programa preventivnih i proaktivnih aktivnosti policije  održala se akcija „Poštujte naše znakove“. Cilj je akcije podizanje sigurnosti najmlađih sudionika u prometu, ali i senzibiliziranje šire javnosti na važnost zaštite djece u prometu. Naši su prvašići s učiteljicom Mirjanom Pribanić-Klanac sudjelovali na spomenutoj akciji.  Djeci je prezentirana uloga policije i drugih službi  kao njihovih prijatelja i  pomagača kroz niz radionica: Koracima malim zakoračimo  u svijet prometa,  Kako je biti prometni policajac, Mi smo vaši policajci, Mali forenzičari,  Pirotehnika i odgovorno ponašanje,  Zaštita od požara i Mala škola prve pomoći.

Učenici su pogledali i scensku izvedbu Đak veseljak i prometni znak. Nakon edukativnog prijepodneva učenici su  posjetili  zanimljivu izložbu maketa vlakova koju je postavio Siniša Abramović , zaljubljenik u vlakove i izuzetan maketar.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 7. 12. 2018. 09:15

Filmska družina na stručnom skupu učitelja hrvatskog jezika u Delnicama

29. studenog na stručnom skupu učitelja hrvatskog jezika u Delnicama gostovala je i naša filmska družina Kreše Golika.

Tema ovog županijskog stručnog vijeća učitelja hrvatskog jezika pod vodstvom učiteljice -  voditeljice Božice Pleše bila je medijska kultura.  Učiteljica Marina Zlatarić, prof. hrvatskoga jezika i voditeljica filmske grupe u OŠ Bartola Kašića iz Zagreba imala je predavanje na temu  Medijska kultura u ostalim područjima hrvatskoga jezika.  Mirjana Jukić, prof. hrvatskoga jezika i učitelj savjetnik u OŠ Rudeš održala je predavanje  Fotografija, film i radioigra.  Našu filmsku družinu predstavila je ravnateljica i voditeljica filmske družine Jasna Štimac.   Gospodin Rasim Karalić pričao je o iskustvima i  poteškoćama  u radu s djecom. Učenik Borna Majnarić pričao je o svojim doživljajima rada na filmu Južina i Lovačke priče.  Spomenuli smo sve naše filmske uratke i nabrojali sve  naše nagrade.  Na kraju smo prikazali film „Ivanka“. Zahvaljujemo profesorici Pleše koja nas je pozvala na skup i sretni smo što smo imali priliku pokazati što radimo i možda motivirati neke druge učitelje da nam se pridruže!

 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 7. 12. 2018. 08:38

Dan znanosti 2018.

 29. studenoga održao se  Dan znanosti u našoj školi povodom obilježavanja Svjetskog dana znanosti za mir i razvoj kojeg je proglasio UNESCO još 2001. godine.

Cilj projekta je približiti znanost i prirodne predmete djeci koja još ne uče fiziku i kemiju, ali i produbiti zanimanje za znanost kod djece koja ih već uče.U pripremi Dana znanosti sudjelovali su učenici 8. razreda koji su izvodili zabavne pokuse iz fizike i kemije. Učenici ostalih razreda mogli su i sami izvoditi pokuse pod stručnim vodstvom učenika koji su ih pripremili uz pomoć  učiteljice fizike Adriane Moras.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 7. 12. 2018. 08:33

Predstava "Zamrznute pjesme" u Rijeci

Učenici od 1. do 4. razreda  naše škole 28. studenog otišli su u riječko Gradsko kazalište lutaka pogledati  predstavu Zamrznute pjesme koju je  kazalište realiziralo uz pomoć Primorsko – goranske županije u sklopu projekta Digitalni gledatelj. Učenici naše škole  su odabrani da sudjeluju u projektu kojem je cilj  upoznavanje školske publike sa suvremenom kazališnom lutkarskom predstavom koja se na suptilan način bavi osjetljivim temama za dječji uzrast kao što je gubitak roditelja. Predstava također želi  upoznati publiku s drugačijom literaturom i  novim lutkarskim tehnologijama. Predstava je bila odlična i naši učenici su nagradili ansambl Gradskog kazališta lutaka dugim pljeskom. 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 7. 12. 2018. 08:24

Natječaj za popunu radnog mjesta - POMAGAČ/ICA U PEDAGOŠKOM RADU

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA   IVANKE  TROHAR

FUŽINE, Breg 124 A

 

KLASA: 112-01/18-01/06

URBROJ: 2112-39-2-13-01-18-01

Fužine,  29. studeni 2018.

 

Temeljem   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. 7/17, 68/18) i Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju NN. (10/97, 107/07, 94/13) Osnovna škola Ivanke Trohar, raspisuje

N A T J E Č A J

                                                 za popunu radnog mjesta

-  Pomagač/pomagačica  u pedagoškom  radu u  Odjelu  predškolskog  odgoja i obrazovanja   - na  određeno   puno  radno  vrijeme  do  28. lipnja 2019.  godine – 1 izvršitelj/ica  

UVJETI: VŠS ili VSS   (predškolskog odgoja i razine obrazovanja prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju NN. (10/97, 107/07, 94/13).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:  životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta, elektronički  zapis  ili potvrdu o  podacima  evidentiranim u bazi podataka  HZMO ( ne stariji od  30 dana), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana) i potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak (ne stariju od 30 dana), odnosno da nije pravomoćno osuđena za prekršaje u smislu čl. 25. st. 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN. 10/97, 107/07, 94/13.

Dokazi  koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici . Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.

Na natječaj  se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, posebno priložiti dokaze u smislu čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Dodatne informacije mogu se naći putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivanke Trohar, Breg 124 A,  51 322  Fužine, s naznakom «za natječaj» u roku od 8  ( osam) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj  je objavljen od 03. 12. 2018. do 11.12.2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  Škole.

Ravnateljica Škole:

Jasna  Štimac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Tamara Pleše  datum: 3. 12. 2018. 10:09

Natječaj za popunu radnog mjesta - ODGAJATELJ/ICA

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA   IVANKE  TROHAR

FUŽINE, Breg 124 A

 

KLASA: 112-01/18-01/05

URBROJ: 2112-39-2-13-01-18-01

Fužine,  29. studenoga 2018.

 

Temeljem   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. 7/17 i 68/18) i Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju NN. (10/97, 107/07, 94/13) Osnovna škola Ivanke Trohar, raspisuje

N A T J E Č A J

      za popunu radnog mjesta

-  Odgajatelj/ica  u Odjelu  predškolskog  odgoja i obrazovanja   - na  neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica  

UVJETI: VŠS ili VSS   ( predškolskog odgoja i razine obrazovanja- uvjeti prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju NN. (10/97, 107/07, 94/13).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:  životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta, potvrdu o položenom stručnom ispitu, elektronički  zapis  ili potvrdu o  podacima  evidentiranim u bazi podataka  HZMO ( ne stariji od  30 dana), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana) i potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak (ne stariju od 30 dana), odnosno da nije pravomoćno osuđena za prekršaje u smislu čl. 25. st. 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN. 10/97, 107/07, 94/13.

Dokazi  koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici . Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.

Na natječaj  se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, posebno priložiti dokaze o tom statusu u smislu čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dodatne informacije mogu se naći putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivanke Trohar, Breg 124 A,  51 322  Fužine, s naznakom «za natječaj» u roku od 8  ( osam) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj  je objavljen od 03. 12. 2018. do 11. 12. 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  Škole.

Ravnateljica Škole:

Jasna  Štimac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Tamara Pleše  datum: 3. 12. 2018. 10:06

Terenska nastava u Rijeci

U srijedu 28. studenog 2018. godine učenici predmetne nastave u pratnji razrednika i učiteljica iz Povijesti, Geografije i Glazbene kulture uputili su se u Rijeku na terensku nastavu. U Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca odgledali smo kreativnu radionicu Kazališna čarolija kojom su predstavljene  mnogobrojne mogućnosti iz svijeta kazališne umjetnosti. Nakon predstave uputili smo se do Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u kojem smo uz stručno vodstvo kustosice razgledali izložbu i prostor Guvernerove palače, a nakon toga sudjelovali smo u kreativnoj radionici Perun, Veles i Mokoš koja se bavi staroslavenskom mitologijom. Naravno, tijekom boravka u Rijeci nije izostalo ni vrijeme za šetnju Korzom. Puni novih iskustava i ugodnog druženja vratili smo se u naše Fužine.

  :: opširnije :: 


objavio: Tamara Pleše  datum: 30. 11. 2018. 15:45

XVII. Dani Franje Račkog

U petak 23. studenog u općinskoj vijećnici u Fužinama održani su XVII. Dani Franje Račkog, znanstveni skup u organizaciji udruge „Dr. Franjo Rački“ iz Fužina, Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU iz Rijeke i Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine. Na početku skupa obratila  nam se predsjednica udruge „Dr. Franjo Rački“ Stanka Lončarić pozdravivši ugledne goste i organizatore skupa : akademike Petra Strčića i Danijela Rukavinu, dr. Sanju Holjevac, načelnika općine Fužine Davida Bregovca i sve nazočne izlagače i goste. Pozdravnim riječima obratio nam se načelnik  David Bregovac  i ravnateljica škole Jasna Štimac nakon čega smo poslušali glazbeni uvod učenika OŠ Ivanke Trohar i literarnu skupinu s pjesmama na zavičajnom govoru. Rad na znanstvenom skupu koji je ove godine bio posvećen 190. godišnjici rođenja Franje Račkog uvodnim slovom otvorio je  akademik Strčić naglasivši važnost proučavanja života i djela dr. Franje Račkog u doba povijesnog revizionizma i jačanja iredentističkih pokreta u državama koje graniče s Hrvatskom. Na njegove riječi nadovezala se prvim izlaganjem na skupu profesorica Mihaela Majnarić -  Štimac koja je s grupom učenika – povjesničara pripremila prezentaciju o životu Franje Račkog. Dr. Marinko Vuković upoznao nas je s  korespondencijom Franje Račkog  u kojoj je našao pisma ondašnjih uglednih pojedinaca, poput pisca Augusta Šenoe.

Pismima Franje Račkog pozabavila se i dr. Maja Polić koja je u svom radu obradila njegovu komunikaciju s poznatim riječkim učiteljem i zastupnikom u Saboru Ljudevitom Slamnikom koja puno govori o tadašnjim političkim i gospodarskim  prilikama u Rijeci i Hrvatskoj. Prvi dio znanstvenog skupa zaključila je dr. Mirjana Crnić – Novosel predavanjem o porijeklu stanovnika naselja mrkopaljskog kraja i jezičnim posebitostima  Gorskog kotara.

Drugi dio znanstvenog skupa bio je posvećen 150. obljetnici osnivanja Narodne čitaonice u Fužinama i 170. obljetnici Limene glazbe Fužine. Dr. Karmen Delač – Petković u iscrpnom je izlaganju predstavila knjižnice Gorskog kotara, a dr. Marinko Jakovljević i prof. Davor Kauzlarić predstavili su 170 godina povijesti Limene glazbe iz Fužina u kojoj se generacijama s koljena na koljeno prenosi ljubav prema glazbi bez obzira na povremene krize i zastoje. Završili smo rad na XVII. Danima Franje Račkog polaganjem vijenaca kod njegovog spomenika u istoimenom parku.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 27. 11. 2018. 13:52

Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar

U ponedjeljak 19.11. sjetili smo se žrtava Vukovara povorkom od škole kroz mjesto Fužine do Noršićevog trga gdje su zapaljene svijeće za sve poginule u Domovinskom ratu. Općina Fužine uključila se u obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar donirajući svijeće za osnovce, a na Noršićevom trgu pridružili su nam se i načelnik David Bregovac i predsjednik Općinskog vijeća Slavko Starčević. Učenici povijesne skupine OŠ Ivanke Trohar obilježili su Dan sjećanja i izradom plakata o ratnim danima u Vukovaru, a na Noršićevom trgu čuli smo i Priču o djetinjstvu Siniše Glavaševića u izvedbi učenica Gabrijele Kozelički i Lee Miloš. S par prigodnih riječi obratila nam se i ravnateljica škole Jasna Štimac i načelnik Općine David Bregovac, naglasivši kako  je bitno učiti o našoj povijesti kako bi  osnažili našu sadašnjost i  korake prema budućnosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 27. 11. 2018. 09:19

Godišnja Etwinning konferencija u Zagrebu

16. studenog 2018. održana je godišnja eTwinning konferencija  na koju je bila pozvana i naša škola koja je jedna od 40 škola u Hrvatskoj koja nosi status eTwinning škole.  Učiteljice Mirjana Pribanić- Klanac , učiteljica Irena Vlahinić i ravnateljica Jasna Štimac predstavljale su eTwinning tim naše škole. 

Na događanju  su sudionici imali priliku  poslušati eTwinnere početnike i iskusne eTwinnere, kao i izvrsne eTwinning ambasadore  koji su podijelili svoja iskustva. Prezentirane su  mogućnosti platforme  za odgojno- obrazovne institucije .  Zaključeno je da se rad na projektima najbolje uči kroz eTwinning jer se stječu kompetencije koje traju cijeli život.

Ponosni smo što smo dio impozantnih brojeva  : 4010 projekata, 9241 nastavnik i 1781 odgojno-obrazovna ustanova , 40 eTwinning škola .  Obaveza nam je i želja da i dalje budemo dio ove dinamične, kreativne i inovativne  zajednice.   Status eTwinning škole treba svake godine obnavljati! Već imamo uspjeha  i odrađenih  projekata! Naime, učiteljici  Mirjana Pribanić-Klanac  je  stigla  Europska oznaka kvalitete za projekt Popijmo šalicu čaja, a  uključila se u projekt Šetnja kroz godišnja doba, U svijetu likovnih umjetnika i Popijmo šalicu čaja 2. Učiteljica Elvira Burić u svojem je razredu  provela i još provodi nekoliko projekta : Šetnja kroz godišnja doba , Dječji tjedan, V.razredna slikovnica, Dramatizacija, recitacija i ples u nastavi 2 .  Učiteljica Irena Vlahinić se uključila u projekt Dramatizacija , recitacija i ples u nastavi2 i u projekt Music combinations. Očekujemo  još novih projekata i novih priznanja,  i obnovu  statusa  eTwinning škole ! Isto tako  želimo  potaknuti kolege na uključivanje na ovu platformu koja pruža bezbroj mogućnosti  koje bi trebalo iskoristiti! A jedna od naših budućih misija je upravo to jer to je put u Školu za život!

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 23. 11. 2018. 08:20

Informatičko natjecanje Dabar 2018./19.

U tjednu od 12. do 16.11. 2018. u našoj školi se održavalo matematičko – informatičko natjecanje „Dabar“ u kojem su sudjelovali svi razredi osim osmaša. Natjecanje organizira udruga „Suradnici u učenju“,  a potporu mu daju i Hrvatski savez matematičara, Carnet i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Dabar se izvrsno nadovezuje na kurikularnu reformu kojom se potiče razvoj računalnog razmišljanja od prvog razreda osnovne škole kroz rješavanje primjerenih problemskih i logičkih zadataka, stvaranje strategija za analiziranje i rješavanje problema te programiranje čime se postupno uvodi učenike u svijet digitalne tehnologije. U našoj školi natjecanje je organizirala učiteljica Elvira Burić uz pomoć učiteljica matematike i informatike Vedrane Kutnjak i Tamare Pleše. Čestitamo svim učenicima i učiteljicama uključenima u natjecanje!

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 20. 11. 2018. 14:01

Književni susret s Markom Smoleom

U petak 16. 11. posjetio nas je upravitelj i vlasnik kuće i etnološke zbirke „Palčava šiša“ iz mjesta Plešci kraj Čabra Marko Smole koji je našim učenicima približio svijet slavenskih legendi iz pograničnog područja sa Slovenijom uz rijeke Čabranku i Kupu. Našeg gosta predstavila je predsjednica udruge „Dr. Franjo Rački“ Stanka Lončarić, naglasivši kako i u drugim predjelima Gorskog kotara postoje legende o neobičnim bićima i nevjerojatnim događajima. Gospodin Smole ispričao je i staru legendu o Petru Klepcu, junaku iz ovog kraja, kao i priče o kraljevima, knezovima, coprnicama i mračnjacima koje su ostale zapisane i u mnogim toponimima čabarskog kraja. Naš gost pozvao je učenike da posjete sa svojim roditeljima Palčavu šišu i mjesto Plešci, a oni su izrazili želju da nas gospodin Smole opet posjeti kako bi nam ispričao još koju zanimljivu goransku priču iz davnih vremena. Jedva čekamo neki sljedeći susret, ovaj put u slikovitim Plešcima! 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 20. 11. 2018. 09:00

27. Goransko dijalektalno sijelo

Već tradicionalno u Mjesecu hrvatske knjige Matica hrvatska iz Delnica okuplja učenike goranskih škola na Goranskom dijalektalnom sijelu Govor moga zavičaja. Ovogodišnji domaćin ove hvalevrijedne manifestacije, koja ima za cilj očuvanje goranskih zavičajnih govora, bila je Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića iz Vrbovskog, PŠ Severin na Kupi. Uz učenike iz ostalih goranskih škola našu su školu 15. studenog 2018. na 27. Goranskom dijalektalnom sijelu predstavljale učenice Leona Stević iz  5. razreda sa svojim proznim tekstom Godišnja doba u mon mistu te Lana Kauzlarić, Gabrijela Kozelički i Lana Trglavčnik iz 6. razreda sa svojim stihovima u recitalu Reči. Njihova je mentorica učiteljica Antonija Baričević. 

  :: opširnije :: 


objavio: Tamara Pleše  datum: 19. 11. 2018. 15:12

Javni poziv

U kartici Javni pozivi objavljen je javni poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave.

  :: opširnije :: 


objavio: Tamara Pleše  datum: 15. 11. 2018. 13:45

Knjižna igra u 2. i 3. razredu

U petak 9.11. u sklopu programa Bibliokluba i obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige posjetila nas je volonterka Gradske knjižnice Rijeka Tina Babić koja je za naše učenike 2. i 3. razreda pripremila zanimljive knjižne igre koje služe za poticanje čitanja kod učenika školske dobi. Tema ovih radionica bio je roman – strip američkog autora Lincolna Piercea Natko Veliki. Učenici su prvo dešifrirali poruke koristeći se tajnim jezikom iz romana, slagali su strip iz pripremljenih dijelova, a na kraju su i jednog od likova iz Pierceova romana izvukli  iz labirinta u kojem se izgubio. Sat poticanja na čitanje upoznao je učenike sa zanimljivim autorom i knjigama kojeg će bez sumnje mnogi od njih htjeti pobliže upoznati. 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 13. 11. 2018. 08:44

Posjet 23. reviji lutkarskih kazališta u Rijeci

U četvrtak 8.11. učenici od 1. do 4. razreda otputovali su u Rijeku na terensku nastavu. Otišli smo u HKD na Sušaku  pogledati predstavu "Tko je Videku napravio košuljicu", izvedenu u sklopu 23. Revije lutkarskih kazališta u Rijeci. Predstavu rađenu po knjizi Frana Levstnika izvelo je Zagrebačko kazalište lutaka, a govori o povezanosti čovjeka i prirode. Nakon predstave učenici su se puni dojmova vratili svojim kućama. 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 12. 11. 2018. 09:08

Predstavljanje slikovnica Područne škole Lič

U utorak 6.11. bivši i sadašnji učenici Područne škole Lič s učiteljicom Sandrom Mrkalj predstavili su učenicima od 1. do 4. razreda slikovnice koje vrijedno osmišljavaju i oslikavaju već nekoliko godina. Tako su učenici Paulo Radošević, Nikolina Jurković, Ivan Tomić, Luka Milošević i Karlo Miloš predstavili čak šest slikovnica koje su nastale u „radionici“ Područne škole. Radi se o slikovnicama Nova, nova Crvenkapica, Vuk koji je tražio sreću, Čudesni događaj, Neobična pustolovina, Maslina u Baltazargradu i Karlo Veliki. Nagradili smo vrijedne učenike i učiteljicu velikim pljeskom, a razveselila nas je i vijest kako ekipa iz Liča priprema i novu slikovnicu o povijesti svog mjesta koja bi uskoro trebala ugledati svjetlo dana. Učenici Područne škole predstavit će svoje slikovnice i danas, 9.11. u Čitaonici Franje Račkog u Vratima.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 9. 11. 2018. 08:25

Književni susret s Nadom Glad

U utorak 30.10., u sklopu obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige posjetila nas je Nada Glad, istaknuta novinarka i dobitnica nagrade Gorančica za knjigu „Goranski mir-ovi“. Susret je realiziran u organizaciji škole i Udruge Dr. Franjo Rački iz Fužina. Nakon kratkog uvoda u temu učitelja Davora Kauzlarića,  predsjednica udruge Stanka Lončarić predstavila nam je autoricu Nadu Glad i profesora Franju Starčevića o kojem govori knjiga. Autorica Nada Glad pojasnila nam je kako je knjiga nastala u  želji da se sačuva veliko djelo Franje Starčevića koji je predano radio na očuvanju mira u Gorskom kotaru za vrijeme Domovinskog rata i poslije, osnivajući mrkopaljsku Školu mira. U Školi mira učili su o suživotu, toleranciji i mirotvorstvu, uz djecu iz cijelog svijeta i mnoga djeca iz Fužina, Vrata i Liča kojih smo se zajednički prisjetili. Na kraju književnog susreta naši gosti zaključili su kako je potrebno pisati, pogotovo o zavičajnim temama, kako bi se značajni ljudi i događaji iz Gorskog kotara oteli protoku vremena i zaboravu. Ravnateljica Jasna Štimac  zahvalila je našim dragim gošćama malim poklonom nakon čega smo  ih ispratili velikim zasluženim pljeskom.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 30. 10. 2018. 13:35

Školsko šahovsko prvenstvo

26.10.2018. održano je u školi šahovsko prvenstvo u organizaciji Šah škole Goranka iz Ravne Gore. Sudjelovalo je 19 naših učenika od 1. do 8. razreda. Najbolji kod dječaka u  kategoriji  mlađih razreda bili su Petar Budiselić (3.r.) i Noa Voloder (1.r.) s istim brojem bodova, a treće mjesto također su podijelili Kristijan Franić(3.r.) i Aleks Bukovac(4.r.). Kod učenica u ovoj kategoriji najbolja je bila Mia Miloš (3.r.), a drugo mjesto osvojila je Nina Čebuhar(3.r.).

U kategoriji starijih razreda kod učenica je najbolja bila Lana Trglavčnik (6.r.), a drugo mjesto su podijelile Marta Vlahović (6.r.) i Nina Vlahović (6.r.). Kod učenika prvo mjesto osvojio je Ivan Maras(5. r.).

Čestitamo svima koji su sudjelovali na ovom natjecanju!

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 29. 10. 2018. 13:50

Dan kruha 2018.

U petak 19.10. obilježili smo Dan zahvalnosti za plodove zemlje – Dan kruha prigodnom izložbom i programom u školskoj dvorani. Učenici svih razreda i polaznici dječjeg vrtića uredili su štandove na kojima su prezentirali kruh i kolače koje su pripremili za ovu priliku. Osim izložbe pogledali smo i  priredbu koju je otvorio naš zbor nakon čega su nas prigodnim igrokazom razveselili učenici 2. razreda, a predstavila nam se i učenica  Gabrijela Kozelički prezentacijom o Popovićevom mlinu. Slijedila je izvedba pjesama u režiji dječjeg vrtića nakon čega smo poslušali mudre izreke o kruhu iz usta učenika 6. razreda. Priredbu učenika zaključila je  Lea Miloš prigodnom recitacijom nakon čega je fužinski župnik Tomislav Zečević blagoslovio naše štandove naglasivši kako se hrana nikad ne smije bacati jer uvijek postoje oni koji u njoj oskudijevaju.   

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 23. 10. 2018. 08:33

Dan kruha u vrtiću

U četvrtak 18.10.2018. odgajateljice Dječjeg vrtića Fužine u suradnji s djecom i njihovim roditeljima održale su radionicu „Mijesimo tijesto“. Marljivo su mijesili razne pekarske proizvode, koje su kod kuće ispekli te donijeli drugi dan u vrtić gdje se održala izložba. Nakon toga sudjelovali su i u programu povodom obilježavanja Dana kruha s pjesmom i recitacijama.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 23. 10. 2018. 08:09

Posjet Popovićevom mlinu

U sklopu obilježavanja Dana kruha, učenici mlađih razreda su u ponedjeljak 22.10.  sa svojim učiteljicama otputovali  u Delnice u posjet starom Popovićevom mlinu. Ljubazni domaćini ispričali su nam priču o kruhu,  pokazali su našim učenicima kako se prije mljelo brašno i kako se dobivao kruh te samo za nas samljeli i malo kukuruznog brašna. Posjet se završio zajedničkom fotografijom ispred mlina.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 17. 10. 2018. 14:04

Zadruga Ivančice na državnoj smotri u Vinkovcima

30. smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske  održana je  11. - 14. listopada 2018. godine u Vinkovcima. Naši vrijedni zadrugari  iz zadruge Ivančica  uređivali  su stol Primorsko-goranske županije. Naime,  naša je Zadruga bila najbolja na Županijskoj smotri 2017. , a ove godine smo i uspješno organizirali Županijsku smotru u Fužinama pa nam je  pripala čast da na Državnoj smotri prezentiramo zadrugarstvo naše županije.

Voditelji UZ Ivančica , učitelj Ivica Brajenić , učiteljica Mirjana Pribanić- Klanac i  vrijedna zadrugaraka Marta Vlahović uredili su štand i pokazali su prisutnima proizvode svih naših zadruga  koje su sudjelovale  na Smotri u Fužinama.  Spojili su gorje i more u "Gorski i morski mir" što je bila i tema Smotre, a naša Marta je  posjetiteljima prezentirala svaki proizvod  naše Županije. Osim sudjelovanja na Smotri  i obaveza uz Smotru, zadrugari su prošetali Vinkovcima i Vukovarom, družili se s djecom i voditeljima učeničkih zadruga iz cijele Hrvatske, sudjelovali u raznim radionicama ,upoznavali Vukovarsko- srijemsku  županiju i doživljavali je sa svim njenim ljepotama.

Čestitamo našim zadrugarima i ponosni smo  jer su  odabrani za prezentiranje naše županije što govori da je prepoznat njihov  kvalitetan rad. Čestitke još jednom!

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 17. 10. 2018. 07:53

MAT liga

U našoj je školi 10. listopada prvi puta organizirano ekipno natjecanje iz matematike - MAT liga.

Više pročitajte na sljedećoj poveznici: https://sites.google.com/view/matematikanatjecanja/mat-liga/20182019.

  :: opširnije :: 


objavio: Tamara Pleše  datum: 16. 10. 2018. 11:57

Oznaka kvalitete za projekt "Popijmo šalicu čaja"

Ovih je dana u školu stigla još jedna lijepa vijest. Naime, učiteljica Mirjana Pribanić- Klanac i njen ,sada bivši, četvrti razred primili su priznanje i oznaku kvalitete za E-twinning  projekt Popijmo šalicu čaja.

To je projekt koji su djeca i učiteljica Mirjana provodili dobar dio lanjske školske godine u čak 12 aktivnosti. Istraživali su vrste čajnika, kulturu ispijanja čaja i  vrste čajeva. Uživali su u čajevima od šumskog voća,  pili su engleski čaj  i imali njemačku čajanku sa učiteljicom iz njemačkog jezika koja je donijela kadulju i mentu iz svog kraja. Organizirali su i čajanku za sve učenike mlađih razreda. Zajedno s učiteljicom Hankijom Musić Salihović učili su o ljekovitom bilju  od kojeg se radi čaj.  Kako bi još malo naučili o čaju posjetili su našeg mještanina, vrsnog poznavatelja bilja i proizvođača čajeva i meda, gospodina Zanoškara. U njegovu vrtu prepoznali su neke biljke koje sada već i sami znaju  brati kao npr. paprenu metvicu ali upoznali i naučili nešto i o ljekovitoj aroniji. Vidjeli su  kako se suši bilje pomoću strojeva. Naučili su  puno o pčelama, našem najboljem gorskom medu - medu meduncu i uočavali razliku u okusu između meda medunca i meda od kadulje. Služili su  se interaktivnom kartom o čaju i saznali običaje ispijanja čaja u svijetu, a u alatu Word art ispisali su vrste čajeva.

Na čajanci za kraj školske godine pili su čaj po izboru. Kako se ništa ne bi bacilo, vrećice čaja odlučili su oslikati a ostatke čaja iz vrećice iskoristili su kao ekološko gnojivo za našu voćku koju su posadili u školskom voćnjaku uz Dan planeta Zemlje. Oslikavanje vrećica za čaj bilo je jako zabavno, radilo se flomasterima i temperama a između bojanja dijelova slike, morali su sušiti fenom za kosu. Završna aktivnost njihovog  projekta je izložba na kojoj su izložili dijelove onoga što su naučili i izradili. Pokazali su i šalice za čaj koje su izradili u glinamolu, obojali ih i lakirali.  Izložbu su  postavili u Domu kulture u Fužinama. 

 Priznanje za ovaj zahtjevan i zanimljiv projekt dokaz je kvalitetne provedbe i motivacija za nove projekte kako bi i dalje nosili prestižan status E-twinning škole! Čestitamo još jednom učiteljici Mirjani i njenom razredu!

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 15. 10. 2018. 11:46

Natječaj za popunu radnog mjesta - GLAZBENA KULTURA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANKE TROHAR
FUŽINE, Breg 124 A


KLASA: 112-01/18-01/04
UR.BROJ: 2112-39-2-13-01-18-01
Fužine, 12. listopada 2018.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14 i 68/18)
Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine , Breg 124 A , dana 15 . listopada 2018. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

- UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno
radno vrijeme - 14 sati tjedno (popuna upražnjenog radnog mjesta).
UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis , dokaz o ispunjenju
uvjeta, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ) i elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, posebno priložiti dokaze u smislu čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,( www. branitelji.gov.hr,) o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Dokazi koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu :Osnovna škola Ivanke Trohar, 51 322 Fužine, Breg 124 A, sa naznakom „ za natječaj“.
Rok za podnošenje prijave je 8 ( osam ) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
Natječaj je objavljen od 15. listopada 2018. do 23. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:
Jasna Štimac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Tamara Pleše  datum: 15. 10. 2018. 10:13

Fužinarski "lovci" ulovili nagrade

Filmska  družina Kreše Golika  iz OŠ Ivanke Trohar Fužine  sa svojim filmovima nastavlja nizati uspjehe na najvećim festivalima dječjih filmova Hrvatske. Naime,  filmaši su bili uspješni na Smotri hrvatskog školskog filma održanoj u Sinju od 26. do 28. rujna  i na 56. Reviji filmskog stvaralaštva djece u Bolu na otoku Braču od 4. do 7. listopada 2018.

Ovogodišnji film s kojim su se fužinarski filmaši predstavili zove se Lovačke priče. Priča je to o tri velika lovca i njihovim preuveličanim dogodovštinama koje su ispričane na simpatičan način. Dok svaki lovac priča svoju priču gledaju se scene stvarnih događaja. Na kraju filma lovci pokazuju svoje stvarne sposobnosti.

 U filmu su sudjelovali  glumci: Dorijan Medić, Kristijan Klarić, Dominik Čebuhar, Antonija Kajgan, Niko Knez, Tin Tadej,  kamermani , režiseri, montažeri Borna Majnarić, Fran Blažević i Tin Tadej, a sve prema scenariju dramske grupe škole pod vodstvom Irene Vlahinić i Nikoline Šubić Zeneral.

Film smo predstavili na  Smotri  u Sinju  na koju  je bilo prijavljeno oko dvjestotinjak  školskih filmova, a odabrano i prikazano samo pedesetak.  Smotru organizira Agencija za odgoj i obrazovanje i  nije natjecateljskog karaktera no u razgovoru sa  stručnim žirijem djeca su ocijenila naš film najboljim i najzanimljivijim. Na Smotri su bili učenici Dorijan Medić i Dominik Čebuhar s voditeljicom filmske družine Jasnom Štimac.

U Bolu na 56. Reviji koju organizira HFS  ukupno  je  bilo prijavljeno 262 filma  školskih družina, radioničkih filmova, filmova nastalih u raznim udrugama i školama  crtanog filma širom Hrvatske. Odabrano je  89 najboljih koje smo odgledali u 7 revijskih projekcija. Stručni žiri u sastavu Maja Flego, Boris Poljak i Petra Zlonoga dodijelio je fužinarskom filmu treću nagradu u kategoriji igranih filmova. U Bolu je naš film izvrsno predstavio učenik Niko Knez odgovarajući na pitanja voditelja Revije.

Sretni smo i ove nagrade su nam potvrda da radimo dobro pa  motivacije i ideja za nove filmove ne nedostaje!

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 10. 10. 2018. 08:00

Dječji tjedan

Od 1. do 5. listopada u našoj školi održavao se,  već tradicionalni , Dječji tjedan kojim se nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom nastoji skrenuti pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu. Tako su naši učenici od 1.-4. razreda sa svojim učiteljicama krenuli s obilježavanjem ovog tjedna u ponedjeljak susretom s našom filmskom radionicom i gledanjem najnovijeg filma „Lovačke priče“. U utorak su učenici na likovnoj radionici naučili slikanje autoportreta, a u srijedu su zajednički posjetili spilju Vrelo. Sljedeći dan, u četvrtak, nastavili su druženje u Šumskoj bajci u Liču, a Dječji tjedan zaključili su u petak sportskim danom i igrama u školskoj dvorani. Možemo zaključiti kako su učenici iznimno zadovoljni  aktivnostima i izletima koje su ostvarili u Dječjem tjednu.  

Videozapis obilježavanja Dječjeg tjedna pogledajte na sljedećoj poveznici: https://sites.google.com/view/mrav/2-razred/iz-dana-u-dan.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 9. 10. 2018. 08:01

Gljivarijada za učenike u Liču

U bajkovitom ambijentu izletišta Šumska bajka 21.9. okupile su se ekipe ekologa-gljivara iz škola Gorskog kotara i ekipa iz škole Dobrinj sa Krka. Svi smo se uputili sa radnim listićima u branje i učenje o gljivama. Ubrali smo pune košarice gljiva,priredili malu izložbu gljiva,odabrali i nagradili najljepšu gljivu i naučili ponešto o novim gljivama.

Nakon branja gljiva, gljivarsko društvo Grljak iz Liča  počastilo nas je  ručkom i sokom, a zatim smo mogli malo prošetati po Šumskoj bajci, pogledati srnice i divlje svinje i zaigrati nogomet s prijateljima iz drugih škola. Iz gljivarijade u Šumskoj bajci ponijeli smo Zahvalnicu, puno prekrasnih utisaka i sklopljenih novih prijateljstava.  

Iz naše škole sudjelovalo je 14 zainteresiranih učenika i jedva čekamo sljedeću Gljivarijadu!

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 26. 9. 2018. 08:14

IV. Mala Olimpijada

Povodom proslave Hrvatskog olimpijskog dana u OŠ Ivanke Trohar Fužine održana je IV. Mala Olimpijada sa svim elementima koje imaju i prave Olimpijske igre. Naše sportsko natjecanje uveličale su i dvije goranske olimpijke –  alpska skijašica iz Mrkoplja Leona Popović i nordijska skijašica iz Ravne Gore Gabrijela Skender. Dan je započeo izlaganjem knjižničara Davora Kauzlarića o povijesti Zimskih olimpijskih igara nakon čega su dvije vrhunske sportašice odgovarale na pitanja znatiželjnih osnovaca. Istaknule su kako su se morale odreći dosta toga kako bi bile vrhunske u sportu te kako su zavoljele skijanje još od malih nogu. Prisjetile su se i nastupa na posljednjim Olimpijskim igrama u Pyeongchangu. Nakon što su naše olimpijke potpisale autograme za zainteresirane učenike i učitelje, počeli smo sa sportskim natjecanjima. Na otvaranju Male Olimpijade na školskom igralištu izvjesili smo olimpijsku zastavu, zapalili olimpijski plamen i položili olimpijsku prisegu. Nakon toga učenici mlađih razreda ostali su na školskom igralištu gdje su se  natjecali u skoku u dalj, trčanju na 30 metara i bacanju vortexa. Stariji učenici u isto vrijeme su se u školskoj dvorani natjecali u malom nogometu i odbojci. Kasnije smo se svi okupili na igralištu za natjecanje u trčanju štafete. Nakon završetka natjecanja, organizatorice,  učiteljice Marijana Rački i Irena Vlahinić vodile su ceremoniju dodjele medalja svim najboljim učenicima. U tome su im pomogli ravnateljica Jasna Štimac, naše gošće Leona i Gabrijela kao i Leonin trener Goran Rački i načelnik općine Fužine David Bregovac. Učenici su bili ponosni na svoja ostvarenja, pogotovo oni koji su se okitili i s više medalja. Nadamo se da će im ovo naše malo natjecanje biti poticaj da se u budućnosti  nastave baviti sportom.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 21. 9. 2018. 08:05

Književni susret s Ankicom Brekalo

14. rujna u večernjim satima u holu škole, u organizaciji Narodne knjižnice i čitaonice Delnice i gospodina Marinka Krmpotića ugostili  smo gospođu Ankicu Brekalo. Gospođa Ankica je odrasla u  Vratima, a povod ovom susretu bio je autobiografski  roman „Otac, sin i ja“ u kojem autorica opisuje kako je snagom duha i vjere prebrodila životne tragedije i nedaće. Ovaj roman nagrađen je "Gorančicom" za najbolje prozno djelo. Gospođa Brekalo htjela je imati prvo  predstavljanje svoje prve knjige upravo u školi koju je pohađala. Bilo je to ugodno druženje uz zanimljive tekstove iz nagrađene knjige  „Otac, sin i ja“, a autorica nam je najavila da piše i novu knjigu.

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 15. 9. 2018. 09:06

1. dan škole

U ponedjeljak 3. rujna počela je nastava u našoj osnovnoj školi. Okupili smo se u školskoj dvorani gdje je priređen kratki program za prvašiće koji su željno čekali ovaj svečani dan. Učenike je pozdravila ravnateljica Jasna Štimac, a sve najbolje na početku školovanja poželio im  je i načelnik David Bregovac, poklonivši  im ruksake  sa školskim potrepštinama. Nakon programa u  dvorani, učenici su otišli u crkvu na molitvu prigodom početka školske godine. Želimo svim našim učenicima uspješnu i  sretnu novu školsku godinu! 

  :: opširnije :: 


objavio: Davor Kauzlarić  datum: 4. 9. 2018. 14:06

Katalog knjižnice

Na linku https://os-fuzine.zaki.com.hr/pages/search.aspx?&currentPage=1&searchById=-1 pogledajte novi format kataloga knjižnice naše škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Jelena Tomas Čargonja  datum: 23. 1. 2014. 12:05
» Arhiva naših vijesti    
 


Ekološka grupa


Filmska družina

Natjecanja


Radio emisija
Priloženi dokumenti:
Male tajne knjiznice.mp3


Natjecanje Dabar


Tražilica

Upisi u srednje škole

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Vremenska prognoza

               FUŽINE


Školska knjiga


Profil

preskoči na navigaciju