preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za odgajatelja/ljicu - stručno osposobljavanje

       REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA   IVANKE  TROHAR

FUŽINE, Breg 124 A

 

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2112-39-2-13-01-18-01

Fužine,  26. siječnja 2018.

 

Temeljem   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. 7/17.), Zakona o poticanju zapošljavanja i Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju NN. (10/97, 107/07, 94/13) Osnovna škola Ivanke Trohar  Fužine, raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

-  Odgajatelj/odgajateljica  u  Odjelu  predškolskog  odgoja i obrazovanja   - na    

   određeno   puno  radno  vrijeme  na 12 mjeseci – 1 izvršitelj/ica  

UVJETI: VŠS, (sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja), prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

  1. Mjeru mogu koristiti nezaposlene osobe do navršenih 30 godina, koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te su prijavljene u evidenciji Zavoda 30 dana.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:  životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta, elektronički  zapis  ili potvrdu o  podacima o radnom stažu evidentiranim u bazi podataka  HZMO ( ne stariji od  30 dana), potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih 30 dana ( ne starije od 30 dana), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana) i potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak (ne stariju od 30 dana), odnosno da nije pravomoćno osuđena za prekršaje u smislu čl. 25. st. 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN. 10/97, 107/07, 94/13.

Dokazi  koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici . Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.

Na natječaj  se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, posebno priložiti dokaze u smislu čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,( www. branitelji.gov.hr) o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivanke Trohar, Breg 124 A,  51 322  Fužine, s naznakom «za natječaj» u roku od 8  (osam) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj  je objavljen  01. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  Škole.

 

Ravnateljica Škole:

Jasna  Štimac, prof.
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Davor Kauzlarić   datum: 1. 2. 2018.

Ekološka grupa


Filmska družina

Natjecanja


Radio emisija
Priloženi dokumenti:
Male tajne knjiznice.mp3


Natjecanje Dabar


Tražilica

Upisi u srednje škole

Kalendar
« Studeni 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Vremenska prognoza

               FUŽINE


Školska knjiga


Profil

preskoči na navigaciju