preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za popunu radnog mjesta - GLAZBENA KULTURA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANKE TROHAR
FUŽINE, Breg 124 A


KLASA: 112-01/18-01/04
UR.BROJ: 2112-39-2-13-01-18-01
Fužine, 12. listopada 2018.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14 i 68/18)
Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine , Breg 124 A , dana 15 . listopada 2018. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

- UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno
radno vrijeme - 14 sati tjedno (popuna upražnjenog radnog mjesta).
UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis , dokaz o ispunjenju
uvjeta, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ) i elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, posebno priložiti dokaze u smislu čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,( www. branitelji.gov.hr,) o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Dokazi koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu :Osnovna škola Ivanke Trohar, 51 322 Fužine, Breg 124 A, sa naznakom „ za natječaj“.
Rok za podnošenje prijave je 8 ( osam ) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
Natječaj je objavljen od 15. listopada 2018. do 23. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Ravnateljica:
Jasna Štimac, prof.
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Tamara Pleše   datum: 15. 10. 2018.

Ekološka grupa


Filmska družina

Natjecanja


Radio emisija
Priloženi dokumenti:
Male tajne knjiznice.mp3


Natjecanje Dabar


Tražilica

Upisi u srednje škole

Kalendar
« Svibanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Vremenska prognoza

               FUŽINE


Školska knjiga


Profil

preskoči na navigaciju