preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za popunu radnog mjesta - ODGAJATELJ/ICA

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA   IVANKE  TROHAR

FUŽINE, Breg 124 A

 

KLASA: 112-01/18-01/05

URBROJ: 2112-39-2-13-01-18-01

Fužine,  29. studenoga 2018.

 

Temeljem   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. 7/17 i 68/18) i Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju NN. (10/97, 107/07, 94/13) Osnovna škola Ivanke Trohar, raspisuje

N A T J E Č A J

      za popunu radnog mjesta

-  Odgajatelj/ica  u Odjelu  predškolskog  odgoja i obrazovanja   - na  neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica  

UVJETI: VŠS ili VSS   ( predškolskog odgoja i razine obrazovanja- uvjeti prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju NN. (10/97, 107/07, 94/13).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:  životopis, dokaz o ispunjavanju uvjeta, potvrdu o položenom stručnom ispitu, elektronički  zapis  ili potvrdu o  podacima  evidentiranim u bazi podataka  HZMO ( ne stariji od  30 dana), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana) i potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak (ne stariju od 30 dana), odnosno da nije pravomoćno osuđena za prekršaje u smislu čl. 25. st. 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN. 10/97, 107/07, 94/13.

Dokazi  koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici . Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.

Na natječaj  se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, posebno priložiti dokaze o tom statusu u smislu čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dodatne informacije mogu se naći putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivanke Trohar, Breg 124 A,  51 322  Fužine, s naznakom «za natječaj» u roku od 8  ( osam) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj  je objavljen od 03. 12. 2018. do 11. 12. 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  Škole.

Ravnateljica Škole:

Jasna  Štimac, prof.
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Tamara Pleše   datum: 3. 12. 2018.

Ekološka grupa


Filmska družina

Natjecanja


Radio emisija
Priloženi dokumenti:
Male tajne knjiznice.mp3


Natjecanje Dabar


Tražilica

Upisi u srednje škole

Kalendar
« Svibanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Vremenska prognoza

               FUŽINE


Školska knjiga


Profil

preskoči na navigaciju