preskoči na sadržaj
Natječaj za učitelja/icu glazbene kulture

     REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA  ŠKOLA IVANKE TROHAR

FUŽINE, Breg 124 A

 

KLASA: 112-01/16-01/02

UR.BROJ: 2112-39-2-16-01

Fužine, 04. studenog   2016.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.) Osnovna škola Ivanke  Trohar  Fužine , Breg 124 A ,  dana   04 . studenog   2016.  godine , raspisuje

                       

 

                                                         N A T J E Č A J

                                                  za  popunu radnog  mjesta

 

 

-   UČITELJ//ICA    GLAZBENE  KULTURE     – 1   izvršitelj/ica    na  neodređeno  nepuno   radno  vrijeme   - 15  sati   tjedno  ( popuna upražnjenog radnog mjesta).

 

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

                 

Uz  prijavu  na natječaj kandidati su dužni priložiti: i životopis , dokaz o ispunjenju uvjeta dokaz o hrvatskom državljanstvu, Uvjerenje  o nekažnjavanju  ( ne  starije od   30  dana ) i elektronički zapis ili  potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO  (ne stariji od 30  dana).

Dokazi koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici. Prije  sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je  dostaviti ovjerene preslike traženih dokumenata.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema  posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom  dostaviti    na adresu :Osnovna škola Ivanke Trohar, 51 322  Fužine, Breg 124 A, sa naznakom „ za natječaj“.

Rok za podnošenje prijave je 8 ( osam ) dana od dana objave natječaja .

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

 O  rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku.

 

Natječaj je objavljen  04. studenog   2016. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole.

 

 

    Ravnateljica:

Jasna  Štimac, prof.

 

OSNOVNA  ŠKOLA IVANKE TROHAR

                FUŽINE

51 322   FUŽINE, Breg 124 A

Tel/fax:.051/835 – 167

Fužine, 14. listopada  2013.

Temeljem prijave potrebe Hrvatskom  zavodu za zapošljavanje  te odredbi Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., i  94/13.) Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine, Breg 124 A, 51 322  Fužine

 JAVNI  POZIV

Na mrežnim stranicama  Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči Škole  i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Delnice, dana  14. listopada  2013. godine objavljena je potreba Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine za popunu radnog mjesta;

-  pomagač/ica  u  pedagoškom radu  u  odjelu predškolskog odgoja i obrazovanja Škole

      -  1 izvršitelj/ica.

Uz prijavu kandidati moraju dostaviti: presliku dokaza o završenom obrazovanju ( izvornik na uvid), presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, elektronički zapis mirovinskog staža ili potvrdu od prijašnjeg poslodavca,Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od  3  mjeseca ) te kratak životopis  na adresu Škole s naznakom : „ MLADI  ZA  MLADE – pomagači  u nastavi “.

Javni poziv otvoren je do  22. listopada  2013. godine.

 

OSNOVNA  ŠKOLA IVANKE TROHAR

                         FUŽINE

 

Fužine,  26. rujna  2013.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13.) Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine , Breg 124 A, 26. rujna  2013. godine, raspisuje

                       

                                           N A T J E Č A J

                                    za  popunu radnog  mjesta

 

 1.   UČITELJ//ICA    NJEMAČKOG  JEZIKA ( izborna nastava )

      – 1  izvršitelj/ica  na  određeno  nepuno  radno  vrijeme  od  ukupno 20 sati

        tjedno do povratka radnice sa neplaćenog dopusta .

 

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

              Uz  prijavu  za natječaj   kandidat  je  dužan priložiti životopis, dokumente  kojima  se dokazuje  ispunjavanje  uvjeta, državljanstvo  Republike  Hrvatske, dokaz  o radnom stažu  i Uvjerenjem  o nekažnjavanju  ( ne starije od 3 mjeseca ) .

Prijave se  podnose  na adresu :Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine, Breg 124 A, sa naznakom „ za natječaj“.

Rok za podnošenje prijave je 8 ( osam ) dana od dana objave natječaja .

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

 

 

    Ravnateljica:

Stanka  Lončarić

 

OSNOVNA ŠKOLA IVANKE TROHAR FUŽINE

51322 Fužine, Breg 124 A

Tel/fax : 051/835-167

Fužine, 6. rujna 2013.

Temeljem prijave potrebe Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj : 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.) Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine, Breg 124 A, 51322 Fužine objavljuje 

 

JAVNI POZIV

 

Na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Delnice dana 6. rujna 2013. godine objavjena je potreba Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine za popunu radnog mjesta :

   - pomagač/ica u nastavi - 1 izvršitelj/ica.

Uz prijavu kandidati moraju dostaviti : presliku dokaza o završenom obrazovanju (izvornik na uvid), presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, elektronički zapis mirovinskog staža ili potvrdu od prijašnjeg poslodavca, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) te kratak životopis na adresu Škole s naznakom : "MLADI ZA MLADE - pomagači"

Javni poziv otvoren je do 14. rujna 2013. godine

 

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

TražilicaUpisi u srednje škole

Filmska družina

Kalendar
« Listopad 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Vremenska prognoza

               FUŽINE


Školska knjiga


Profil

preskoči na navigaciju