2017-08-29 10:56:59

Obavijest o početku školske/pedagoške godine

Dječji vrtić počinje s radom u petak 1. rujna

a škola u ponedjeljak, 4. rujna s početkom u 8 sati

u matičnoj školi za sve učenike.


Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine